PROJE YÖNETİM HİZMETİMİZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemeleri, kişisel veri işleyen veri sorumlusu tüm gerçek ve tüzel kişileri kapsamına alıp, iş faaliyetlerinde kişisel verilerin ilk defa elde edilmesinden başlayıp, yok edilmesi anına kadar geçen süreçte uyulması gereken kurallar bütünü ortaya koyuyor. 

 

Mevzuat, kişisel veri işlemeye başlamadan önce mutlaka KVKK’da yazılı şartlardan birine sahip olunması, verisi işlenen ilgili kişilerin aydınlatılması, kişisel veri envanteri hazırlanması, veri güvenliğine ilişkin teknik ve idari tebirlerin alınması, verilerin imhası, şartlar mevcutsa VERBİS’e kayıt olunması, ilgili kişilerin başvurularının cevaplanması gibi daha birçok konuda çalışma yapılmasını zorunlu kılıyor. Tüm yükümlülüklerin uygulanabilir olmasını sağlamak ancak etkin bir proje yönetimi ile gerçekleşiyor.

 

Hukuk, teknik ve süreç yönetimi konularında uzman ekibimizle, şirketinizi, markanızı veya işletmenizi faaliyet gösterdiği sektör özelinde analiz ediyoruz. Yürüttüğümüz proje kapsamında yalnızca yasal düzenlemelerin getirdiği yükümlülüklerin uygulanmasına odaklanmıyor aynı zamanda etkileşime girdiğiniz bireylerin mahremiyet beklentisini de karşılayacak şekilde bir anlayış sunuyoruz. Etkin bir proje yönetimi ile uyumluluk gereksinimlerini yerine getirmeniz konusunda size rehberlik ediyoruz. Projenin işletme için yaşayan bir iş modeli olarak devamlılığının sağlanmasını önemsiyor, bunun için de gerekli organizasyonel yapının kurulmasına yardımcı oluyoruz. Proje süreç rehberimizi bizden talep edip, inceleyebilir ve ihtiyaçlarınız için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

DİĞER HİZMETLERİMİZ